Intro
Novinky
Programy
Programy pro OkÚ
Programy pro úřady měst
Programy na klíč
Jiné programy
Požadavky na HW/SW
Download
Ceník

Referát sociální :

Ei - Evidence invalidních občanů – aktivně využívá 47 úřadů.
    Verze 5.1, Aktuální release 2.0
    Verze 5.1 release 2.0 - verze s exportem dat pro více MÚ

OM - Evidence rodin OM – aktivně využívá 41 úřadů.
    Verze 3.2, Aktuální release 3.0
    Verze 3.2 release 3.0 - verze s exportem dat pro více MÚ

Ek - Evidence kurátora dospělých – aktivně využívá 15 úřadů.
    Verze 2.0, Aktuální release 3.0.
    Verze 2.0 release 3.0 - verze s exportem dat pro více MÚ

Eu - Evidence umisťování – aktivně využívá 25 úřadů.
    Verze 2.2, aktuální release 1.0.
    Verze 2.2 release 1.0 - verze s exportem dat pro KÚ