Intro
Novinky
Programy
Programy pro OkÚ
Programy pro úřady měst
Programy na klíč
Jiné programy
Požadavky na HW/SW
Download

Stručný popis programu pro OkÚ: Eu - Evidence misťování :
 • evidence žadatelů o umístění s tiskem všech typů rozhodnutí a dopisů (veškeré texty rozhodnutí je možno uživatelsky dynamicky měnit); tisk různých přehledů a seznamů
 • evidence jednotlivých návštěv, umístění v zařízeních nebo penzionech v samostatných podregistrech
 • tisk "evidenčních karet" dle jednotlivých podregistrů
 • zajištění automatizovaného vyhledání volné kapacity umístění dle typu zařízení, počtu lůžek na pokoji a pohlaví žadatele
 • sestavování pořadníku dle různých kritérií
 • uživatelská konfigurace základních konstant programu (výše základních koeficientů (živ. minima, denní sazby ubytování, stravy a pod. s případným navýšením, základní sazby za m2 plochy v penziónech atd.)
 • plnění dat občanů z registru obyvatel dle RČ nebo příjmení a jména (pokud uvolní administrátor přístup k registru obyvatel)
 • všechna rozhodnutí a dopisy jsou archivována na disku pro budoucí opakovaný tisk a jejich vydání je zapisováno do seznamu tisků v základní evidenci
 • uživatelská konfigurace základních konstant programu (konstanty zákona a pod.)
 • ochrana základního přístupu k datům heslem, nastavení priority přístupu k datům (jen pro prohlížení dat, běžný pracovník, administrátor systému)
 • standardní elektronická česká kontextová nápověda
 • prvotní naplnění číselníku dodacích pošt obvodu z číselníku pošt ČR
 • možnost prvotní konverze dat z jiných programů (pokud jsou na Vašem úřadu k dispozici)
 • v modulu Eu programu SocM navíc dohledání adresy v Územně identifikačním registru (ÚIR-ADR)
Další informace :

Další (podrobnější) informace o funkcích programu, jsou popsány v elektronické nápovědě k programu. Můžete si samostatně stáhnout nápovědu programu Eu nebo nápovědu programu SocM a v klidu si je prohlédnout.