Intro
Novinky
Programy
Programy pro OkÚ
Programy pro úřady měst
Programy na klíč
Jiné programy
Požadavky na HW/SW
Download
Ceník

Kompletní systém pro sociální referát :

Program "SocM - Evidence sociálních agend města"
(Garantujeme u programu splnění podmínek zákona 365/2000 Sb.)

Všechny agendy sociálního referátu jsou integrovány v jednom programu,
který je má dva hlavní moduly:

    Z1 - Centrální obsluha adresáře občanů
    S1 - Centrální obsluha registru obyvatel,

které jsou automatickou součástí nainstalovaného programu
a šest jednotlivých modulů dle typu odborné agendy:

    Ei - Evidence invalidních občanů (modul A)
    OM - Evidence rodin OM (modul B)
    Ek - Evidence kurátora dospělých (modul C)
    Eu - Evidence umisťování (modul D)
    Ep - Evidence půjček a pohledávek (modul E)
    Ed - Evidence sociálních dávek a příspěvků (modul F),

které jsou instalovány dle požadavků uživatele a jeho licenčních práv.

Zde si můžete si přečíst nebo vytisknou seznam dávek a příspěvků , které je možno z programu vyplácet.

A zde si můžete přečíst důležité systémové informace.

Popis jednotlivých modulů můžete získat tak, že myší kliknete na jejich názvy nahoře v seznamu modulů.
Program Socm:

Protože byl aplikován SP1 pro vývojové prostředí Vfp8, nejsou kompativilní spustitelné moduly našich aplikací se starou podporou pro běh programů.
Nová Podpora pro běh programu SocM (podpora Visual FoxPro 8 CZ se SP1):
Ke spuštění programu SocM je nutno mít nainstalovánu novou podporu Visual FoxPro 8 CZ SP1.
Nejdříve si stáhněte instalační soubor s novou podporou pro běh programu SocM.


Samostatný soubor elektronické nápovědy programu SocM v.1.0 r.0.8
Nejdříve si stáhněte soubor
elektronické nápovědy programu SocM, kde najdete kompletní informace k instalaci programu v síti a jeho spouštění!
Elektronická nápověda je také součástí instalačního balíčku programu SocM.


Kompletní instalační balíček programu SocM v.1.0 r.0.8b
Pokud již máte program nainstalován, použijte výhradně Update programu!
Verze Vfp8 se SP1
Po stažení samorozbalovacího instalačního balíčku socm_1008b_i.exe, jej spusťte a obsah celého rozbaleného adresáře "DataProt\" nakopírujte na síťový disk, kde bude program užíván.
Dále postupujte dle pokynů v elektronické nápovědě programu SocM v kapitole "Obsah - O programu - Jak program nainstalovat".


Update programu SocM v.1.0 r.0.8b z v.1.0 r.0.4x
Update z verze vfp8 na verze Vfp8 se SP1
Po stažení samorozbalovacího instalačního balíčku socm_1008b_z_1004x_u.exe, jej spusťte a obsah celého rozbaleného adresáře "DataProt\" překopírujte na síťový disk do "aktuálního" adresáře "DataProt\".
Po nakopírování dat spusťte indexační program.
Čtěte prosím seznam změn v elektronické nápovědě (sekce 'Obsah' - 'O programu' - 'Změny v programu').