Intro
Novinky
Programy
Programy pro OkÚ
Programy pro úřady měst
Programy na klíč
Jiné programy
Požadavky na HW/SW
Download
Ceník


Úvodem :
  • Většina našich programů je vyvinuta v prostředí Visual FoxPro
  • Součástí většiny programů jsou námi dodávané licencované knihovny pro komprimaci dat při archivaci souborů
  • Přístup do všech programů je zajišťován hesly s úrovní přístupu k datům (jen prohlížení dat, standadní přístup, administrátorský přístup)
  • Většina našich programů komunikuje se základními komponentami Windows (IE, Office, WinText ...) nebo službami Windows (zasílání e-mailů nebo SMS)
  • Programy pro úřady státní správy jsou svázány s registry obyvatel a s Územně identifikačním regstrem (ÚIR-ADR, data verze 4.1)
  • Programy zajišťují finanční výstupy v elektronické podobě - složenky "B" (na Slovensku "E"), kryptovaná data pro ČP, soubory pro ČNB
  • Programy vytváří u mnoha výstupů mimo tiskové, také výstupy do souborů DOC, XLS, případně XMLS
  • Podrobnosti o jednotlivých programech najdete v popisu dle jednotlivých skupin dle nabídky vlevo