Intro
Novinky
Programy
Programy pro OkÚ
Programy pro úřady měst
Programy na klíč
Jiné programy
Požadavky na HW/SW
Download

Stručný popis programu pro OkÚ: Ek - Evidence kurátora dospělých :
 • evidence problémových osob, včetně vedení registrů návštěv, trestů a registru dalších problémů
 • evidence finančních a hmotných příspěvků
 • tisky rozhodnutí, vyjádření, dopisů organizacím (včetně případného zaměstnavatele), doporučení (např. k ubytování), návrhů na finanční i nehmotný příspěvek a další
 • tisk základní karty problémového občana
 • tisk "karet" problémového občana dle jednotlivých podregistrů
 • evidence sociálních ubytovacích zařízení okresu a plateb za ně
 • program umožňuje import dat z údajů o trestné činnosti z evidence rodin OM
 • všechny dopisy a rozhodnutí jsou archivovány na disku pro budoucí opakovaný tisk
 • uživatelská konfigurace všech základních konstant programu (všechny "konstanty" jsou v číselníku, který je možno uživatelsky měnit)
 • vyhledání občanů podle RČ či příjmení a jména v registru obyvatel včetně automatického doplnění adresy z registru obyvatel; podmínkou pro vstup do registru obyvatel je umožnění importu dat administrátorem počítačové sítě z aktuálního registru obyvatel Policie ČR
 • zjištění rozdílů adres v evidenci a v registru obyvatel a případná aktualizace adres
 • podrejstřík zápisů
 • nastavení přístupových práv do podrejstříků
 • přímý tisk polí "Memo" na tiskárnu
 • všechna rozhodnutí a dopisy jsou archivována na disku pro budoucí opakovaný tisk a jejich vydání je zapisováno do seznamu tisků v základní evidenci
 • uživatelská konfigurace základních konstant programu (konstanty zákona a pod.)
 • ochrana základního přístupu k datům heslem, nastavení priority přístupu k datům (jen pro prohlížení dat, běžný pracovník, administrátor systému)
 • standardní elektronická česká kontextová nápověda
 • prvotní naplnění číselníku dodacích pošt obvodu z číselníku pošt ČR
 • možnost prvotní konverze dat z jiných programů (pokud jsou na Vašem úřadu k dispozici)
 • v modulu Ek programu SocM navíc dohledání adresy v Územně identifikačním registru (ÚIR-ADR)
Další informace :

Další (podrobnější) informace o funkcích programu, jsou popsány v elektronické nápovědě k programu. Můžete si samostatně stáhnout nápovědu programu Ek nebo nápovědu programu SocM a v klidu si je prohlédnout.