Intro
Novinky
Programy
Download
Ceník

Download podpory pro běh programů
Download pro Okresní úřady
Download souborů pro Městské úřady a Magistráty měst
Download souborů pro Krajské úřady
Download pro uživatele se sw na klíč
Download pro uživatele jiných programů
Informace o multilicenčním pronájmu:
Všechny potřebné informace (Základní informace, Návrh smlouvy, Objednávka) byly připraveny do několika souborů a zakomprimovány do jednoho samorozbalovacího souboru. Zde si můžete
stáhnout samorozbalovací soubor 'zakl-info-20030527.exe' (velikost 550kB).
Stažený a do pracovního adresáře uložený soubor spusťte - v pracovním adresáři Vám vznikne stejnojmenný podadresář a v něm soubory typu DOC, RTF a JPG, které si pak můžete prohlédnout či vytisknout.
Pokud jste pracovník sociálního referátu a nebudete si se stahováním, rozbalováním, prohlížení či tiskem souborů vědět rady, kontaktujte pracovníka IT, který Vám může pomoci.


Programy pro MÚ i KÚ:

Podpora pro běh programů Visual FoxPro 5:
Pokud nemáte k dispozici "setup" soubor,
můžete si soubor s podporou stn_vfp.exe stáhnout.


Update a upgrade programů (MÚ i KÚ):Úprava nezobrazování helpů typu HLP:
Pokud se Vám nezobrazuje help programů (*.hlp), překopírujte s přepisem stažený soubor winhlp32.exe (283648B) do podadresáře '\Windows' systémového disku počítače, kde chcete help zobrazovat.


Update Evidence invalidních občanů Ei v.8.3 r.9.6a z verze v.8.3 r.9.5.x:
Stažený soubor
ei_8396a_z_8395x_uc.exe (2974kB) spusťte v pracovním adresáři a celý obsah podadresáře 'DataProt\Soc5Ei_i\' překopírujte do aktivního podadresáře 'DataProt\Soc5Ei_i\' na síťovém disku a spusťte indexaci.Update Evidence rodin OM v.5.5 r.6.0a z verze 5.5 r.5.1x :
Stažený soubor
om_5560a_z_5551x_uc.exe (3671kB) spusťte v pracovním adresáři a celý obsah podadresáře 'DataProt\Soc5Ed_i\' překopírujte do aktivního podadresáře 'DataProt\Soc5Ed_i\' na síťovém disku a spusťte indexaci.Update Evidence kurátora dospělých Ek verze 5.0 r.8.3a z verze 5.0 r.8.2x :
Stažený soubor
ek_5083a_z_5082x_uc.exe (1784kB) spusťte v pracovním adresáři a celý obsah podadresáře 'DataProt\Soc5Ek_i\' překopírujte do aktivního podadresáře 'DataProt\Soc5Ek_i\' na síťovém disku a spusťte indexaci.Update Evidence umisťování Eu verze 5.0 r.8.3a z verze 5.0 r.8.2x :
Stažený soubor
eu_5083a_z_5082x_uc.exe (1889kB) spusťte v pracovním adresáři a celý obsah podadresáře 'DataProt\Soc5Eu_i\' překopírujte do aktivního podadresáře 'DataProt\Soc5Eu_i\' na síťovém disku a spusťte indexaci."Číselník pošt ČR" pro všechny programy:
Zde můžete stáhnout číselník pošt ČR se zapracovanými aktualizacemi z dat UIR-Adr až do verze 1075 ze dne 29.12.2016.
Stažený soubor
wcispost_adr01075.exe (323kB) spusťte v pracovním adresáři a celý obsah podadresáře 'DataProt\Win_Regi\' překopírujte do aktivního podadresáře 'DataProt\Win_Regi\' na síťovém disku.