Intro
Novinky
Programy
Download
Ceník

Download podpory pro běh programů
Download pro Okresní úřady
Download souborů pro Městské úřady a Magistráty měst
Download souborů pro Krajské úřady
Download pro uživatele se sw na klíč
Download pro uživatele jiných programů
Informace o multilicenčním pronájmu:
Všechny potřebné informace (Základní informace, Návrh smlouvy, Objednávka) byly připraveny do několika souborů a zakomprimovány do jednoho samorozbalovacího souboru. Zde si můžete
stáhnout samorozbalovací soubor 'zakl-info-20030527.exe' (velikost 550kB).
Stažený a do pracovního adresáře uložený soubor spusťte - v pracovním adresáři Vám vznikne stejnojmenný podadresář a v něm soubory typu DOC, RTF a JPG, které si pak můžete prohlédnout či vytisknout.
Pokud jste pracovník sociálního referátu a nebudete si se stahováním, rozbalováním, prohlížení či tiskem souborů vědět rady, kontaktujte pracovníka IT, který Vám může pomoci.


Programy pro MÚ i KÚ:Update a upgrade programů (MÚ i KÚ):Update Evidence invalidních občanů Ei v.8.3 r.12.0 z verze v.8.3 r.10.x nebo r.11.x:
Stažený soubor
ei_v83r120_z_v83r10x_uc.exe (3049kB) spusťte v pracovním adresáři a celý obsah podadresáře 'DataProt\Soc5Ei_i\' překopírujte do aktivního podadresáře 'DataProt\Soc5Ei_i\' na síťovém disku a spusťte indexaci.

Update Evidence invalidních občanů Ei v.8.3 r.11.0 z verze v.8.3 r.10.x:
Stažený soubor ei_v83r110_z_v83r10x_uc.exe (3051kB) spusťte v pracovním adresáři a celý obsah podadresáře 'DataProt\Soc5Ei_i\' překopírujte do aktivního podadresáře 'DataProt\Soc5Ei_i\' na síťovém disku a spusťte indexaci.Update Evidence rodin OM v.5.5 r.11.0 z verze 5.5 r.10.x :
Stažený soubor
om_v55r110_z_v55r10x_uc.exe (3755kB) spusťte v pracovním adresáři a celý obsah podadresáře 'DataProt\Soc5Ed_i\' překopírujte do aktivního podadresáře 'DataProt\Soc5Ed_i\' na síťovém disku a spusťte indexaci.Update Evidence kurátora dospělých Ek verze 5.0 r.11.0 z verze 5.0 r.10.x :
Stažený soubor
ek_v50r110_z_v50r10x_uc.exe (1870kB) spusťte v pracovním adresáři a celý obsah podadresáře 'DataProt\Soc5Ek_i\' překopírujte do aktivního podadresáře 'DataProt\Soc5Ek_i\' na síťovém disku a spusťte indexaci.Update Evidence umisťování Eu verze 5.0 r.11.0 z verze 5.0 r.10.x :
Stažený soubor
eu_v50r110_z_v50r10x_uc.exe (1978kB) spusťte v pracovním adresáři a celý obsah podadresáře 'DataProt\Soc5Eu_i\' překopírujte do aktivního podadresáře 'DataProt\Soc5Eu_i\' na síťovém disku a spusťte indexaci."Číselník pošt ČR" pro všechny programy:
Zde můžete stáhnout číselník pošt ČR se zapracovanými aktualizacemi z dat UIR-Adr až do verze 1075 ze dne 29.12.2016.
Stažený soubor
wcispost_adr01075.exe (323kB) spusťte v pracovním adresáři a celý obsah podadresáře 'DataProt\Win_Regi\' překopírujte do aktivního podadresáře 'DataProt\Win_Regi\' na síťovém disku.