Intro
Novinky
Programy
Programy pro OkÚ
Programy pro úřady měst
Programy na klíč
Jiné programy
Požadavky na HW/SW
Download

Stručný popis programu pro OkÚ: OM - Evidence rodin OM :

Program splňuje instrukci MPSV č.j. 21-12242/2000 ze dne 15.3.2000 včetně článku 24 (díl čtvrtý) o technických nosičích dat !
 • evidence rodin OM v elektronickém rejstříku se zajištěním požadovaných tisků rejstříků, šetření v rodině a podobně
 • evidence žadatelů o pěst. péči s tiskem dopisů a rozhodnutí
 • evidence žadatelů o osvojení s tiskem dopisů a rozhodnutí
 • evidence dlužníků, jejich dluhů a vymáhání
 • evidence v elektronickém rejstříku dětí podle OM a jednotlivých podrejstříků (kartoték) - paternity, trestná činnost, příspěvky pěstounům, příspěvky na výživu, ústavní výchovy, rozvody a jiné (drogová závislost, alkoholismus, zneužívání dětí a pod.)
 • vyhledání rodin, dětí, občanů, zákonných zástupců i žadatelů podle RČ či příjmení a jména v registru obyvatel včetně automatického doplnění adresy z registru; zjištění rozdílů adres v evidenci a v registru obyvatel a případná aktualizace adres; podmínkou pro vstup do registru obyvatel je umožnění importu dat administrátorem počítačové sítě z aktuálního registru obyvatel Policie ČR firmy Gordic.
 • tisk dopisů a všech typů rozhodnutí
 • rychlé vyhledávání v jednotlivých podrejstřících dle mnoha kritérií
 • zajištění automatizovaného výpočtu měsíčních příspěvků
 • automatizovaný výpočtu "převisů" u příspěvků
 • zajištění komunikace se systémem SSP a zapracování dávek SSP u žadatelů o příspěvek
 • zajištění komunikace se systémem ÚP a zapracování podpor z ÚP u žadatelů o příspěvek
 • zpracování plateb složenkami "B" nebo bankovním převodem, včetně zajištění tisku potřebných dokladů (průvodka k disketě, hromadné příkazy k úhradě a podobně)
 • zaslání plateb složenkami "B" České poště prostřednictvím e-mailu v zakryptovaném souboru
 • automatizované zaúčtování vratek z diskety od České pošty; podmínkou je nadstandardní předávání dat z České pošty na disketě místo tištěným dokladem, tisk neproplacených plateb včetně důvodu neproplacení, proplacených plateb s datumem a místem proplacení a pod.
 • samostatné vedení ekonomických přehledů (i dlužníků) a zpracování vratek; tisk průvodního přehledu pro bankovní příkaz poště do formulářů i na čistý papír
 • všechna rozhodnutí jsou archivována na disku pro budoucí opakovaný tisk
 • tisk přehledů z daných kartoték včetně podpory pro roční statistický výkaz
 • uživatelská konfigurace základních konstant programu (výše platby dle věku dětí a základních částek život. minima, sazby pošty a pod.)
 • ochrana základního přístupu k jednotlivým agendám heslem
 • ochrana přístupu jednotlivých pracovníků jen k určitým rejstříkům, nastavení práv přístupu k rejstříkům (žádný přístup, jen pro prohlížení dat, běžný pracovník, přístup i ke zpracování plateb, administrátor systému)
 • kompatibilita dat s programem evidence kurátora dospělých
 • veškeré vzory rozhodnutí či dopisů je možno uživatelsky dynamicky měnit
 • standardní elektronická česká kontextová nápověda
 • prvotní naplnění číselníku dodacích pošt obvodu z číselníku pošt ČR
 • možnost prvotní konverze dat z jiných programů (pokud jsou na Vašem úřadu k dispozici)
 • prvotní naplnění číselníku obcí z číselníku pošt ČR
 • v modulu OM programu SocM navíc příspěvek na dopravu s kontrolou duplicit s příspěvkem na provoz vozidel
 • v modulu OM programu SocM navíc dohledání adresy v Územně identifikačním registru (ÚIR-ADR)
Další informace :

Další (podrobnější) informace o funkcích programu, jsou popsány v elektronické nápovědě k programu. Můžete si samostatně stáhnout nápovědu programu Om nebo nápovědu programu SocM a v klidu si je prohlédnout.