Intro
Novinky
Programy
Programy pro OkÚ
Programy pro úřady měst
Programy na klíč
Jiné programy
Požadavky na HW/SW
Download
Ceník

Centrální obsluha adresáře občanů
Evidence invalidních občanů
Evidence rodin OM
Evidence kurátora dospělých
Evidence umisťování
Evidence půjček a pohledávek
Evidence sociálních dávek a příspěvků
Celkový přehled programem zajišťovaných dávek a příspěvků
Centrální obsluha registru obyvatel
Systémové informace.

Popis modulu Z1 - Centrální obsluha adresáře občanů :
 • celý program má standardní elektronickou českou kontextovou nápovědu v souboru typu CHM
 • vkládání a oprava údajů o občanech do programu
 • vyhledání občanů dle RČ či příjmení a jména v registru obyvatel včetně automatického doplnění adresy z registru; zjištění rozdílů adres v evidenci a v registru obyvatel a případná aktualizace adres včetně tisku přehledů (seznam položek nenalezených v registru obyvatel, seznam položek s rozdílnou adresou v registru obyvatel apod.); podmínkou pro vstup do registru obyvatel je umožnění importu dat administrátorem počítačové sítě z aktuálního registru obyvatel Policie ČR firmy Gordic nebo z uživatelského souboru Dbf.
 • úprava adres trvalého, přechodného a skutečného místa pobytu z Územně identifikačního registru ČR (ÚIR-ADR)
 • "svázání" občanů do společně bydlících skupi a společně posuzovaných osob
 • evidování příjmů jednotlivých občanů
 • evidování dalších potřebných údajů o občanech dle různých oblastí evidence
 • základní tisky různých rekapitulací
 • přidávání, povolování a úprava vzorů pro generování rozhodutí, dopisů a textů
 • generování základních typů rozhodutí, dopisů a textů
 • centrální evidence všech generovaných rozhodutí, dopisů a textů
 • generování elektronických dotazů do SSP a zpracování odpovědí
 • generování elektronických dotazů na ÚP a zpracování odpovědí
 • všechny tisky rozhodnutí, dopisů a textů jsou archivovány na disku pro budoucí opakovaný tisk a jejich vydání je zapisováno do seznamu tisků v základní evidenci
 • tisk údajů, nutných pro statistické výkazy
 • centrální vytváření souborů dat pro proplácení možných dávek a příspěvků (disketa složenek "B" s průvodkou, zakryptované soubory složenek "B" pro přenos České poště, soubory a tisky pro převod bankovní operací včetně elektronických výstupů do ČNB)
 • tisk případného platebního dokladu pro vyplacení příspěvku hotově pokladnou
 • centrální zaúčtování vratek z diskety od České pošty; podmínkou je nadstandardní předávání dat z České pošty na disketě místo tištěným dokladem, tisk neproplacených plateb včetně důvodu neproplacení, proplacených plateb s datumem a místem proplacení a pod.
 • centrální účetní evidence vyplacených dávek a příspěvků a zpracováných vratek včetně tisku potřebných rekapitulací
 • základní uživatelská konfigurace programu (životní minima, adresní a bankovní údaje uživatele programu, cenové sazby ČP, základní sazby pro proplácení dle zákonů a vyhlášek)

Popis modulu Ei - Evidence invalidních občanů :

Popis modulu OM - Evidence rodin OM :

Popis modulu Ek - Evidence kurátora dospělých :

Popis modulu Eu - Evidence umisťování :
 • evidence žadatelů o umístění
 • evidence umístěných osob
 • vedení dalších podrejstříků :
  • návštěvy
  • ubytování (DD, ÚSP atd.)
  • ubytování v penziónech)
  • zápisy
 • evidence základních důležitých informací :
  • závazky
  • rodina
  • zájmy
  • spolupráce
  • zdravotní záznamy
  • majetek
  • bytové podmínky
  • rodiče a děti
  • pobyty
  • a další ...
 • uživatelský číselník zařízení včetně ceníku
 • automatizovaný výpočet plateb za pobyt (dle typu pobytu, typu zařízení, typu stravy, plochy atd.) a tisk dokumentů
 • evidence jednotlivých návštěv, umístění v zařízeních nebo penzionech v samostatných podregistrech
 • tisk "evidenčních karet" dle jednotlivých podregistrů
 • zajištění automatizovaného vyhledání volné kapacity umístění dle typu zařízení, počtu lůžek na pokoji a pohlaví žadatele
 • sestavování pořadníku dle různých kritérií
 • plnění dat občanů z registru obyvatel dle RČ nebo příjmení a jména (pokud uvolní administrátor přístup k registru obyvatel)
 • ochrana základního přístupu k datům i podrejstříkům heslem

Popis modulu Ep - Evidence půjček a pohledávek :
 • evidence úročených a neúročených půjček občanům
 • vedení dalších podrejstříků :
  • návštěvy
  • jednotlivé půjčky
  • zápisy
 • vyhledávání občanů dle RČ, příjmení a jména, typu půjček apod.
 • splátkové kalendáře
 • evidence splátek a pohledávek
 • účetní evidence
 • tisk statistiky a finančních prognóz
 • uživatelská konfigurace půjček - názvy, úročení a pod.
 • proplacení půjčky složenkami "B", bankovním převodem nebo hotově včetně všech nutných dokladů

Popis modulu Ed - Evidence sociálních dávek a příspěvků :

Popis modulu S1 - Centrální obsluha registru obyvatel :
 • import dat z registru obyvatel Gordic (kodování češtiny 1250, 852 nebo 895)
 • import dat z uživatelského souboru Dbf (kodování češtiny 1250, 852 nebo 895)
 • možnost vytvoření registrů pošt, ulic, obcí a částí z registru obyvatel
 • možnost vytvoření registrů pošt, ulic, obcí a částí z ÚIR-ADR
 • uživatelská konfigurace záměn PSČ
 • uživatelská konfigurace záměn malých a velkých písmen při importu
 • kontrola vazeb PSČ a názvů pošt v registru obyvatel na PSČ a názvy pošt v ÚIR-ADR
Systémové informace :
 • program ke svému běhu potřebuje mít v síti nainstalován Územně identifikační registr (ÚIR-ADR) a to s daty verze 4.1
 • není třeba, aby byl na stanicích instalován obslužný program "Padr_sql.exe" z instalačního CD ÚIR-ADR pro import změnových dat, protože přístup k datům je zajištěn naším ODBC driverem; nicméně administrátor by ho měl mít na svém počítači nainstalován, aby mohl aktualizovat data z pravidelných týdenních změnových souborů MPSV
 • program má vždy nainstalovánu obsluhu registru obyvatel, ačkoliv je možno registr administrátorsky nakonfigurovat tak, že bude mít prázdná data a z programu bude přístup uživatelům zakázán
 • program má standardní elektronickou českou kontextovou nápovědu v souboru typu CHM