Intro
Novinky
Programy
Download
Ceník

Download souborů podpory pro běh programů
Download pro Okresní úřady
Download pro Městské úřady a Magistráty měst
Download souborů pro Krajské úřady
Download pro uživatele se sw na klíč
Download pro uživatele jiných programůInformace dle zákona 365/2000 Sb. pro státní správu:
Zde si můžete
prohlédnout nebo stáhnout soubor info_365.chm (jen 30kB) ve tvaru HTML nápovědy Windows.
Pokud některé z informací potřebujete zveřejnit sami, kontaktujte naši firmu, rádi Vám zašleme informace ve zdroji html.


Podpora Visual FoxPro 5:
1. Podpora pro běh programů ve Windows do verze XP

Samorozbalovací soubor s podporou VfP 5.0.
Přenesený, s heslem zabalený, samorozbalovací soubor
stn_vfp5.exe (3717kB) spusťte v pracovním adresáři, zadejte heslo k rozbalení a z rozbaleného podadresáře Stn_vfp5\ spusťte program Setup.Exe na všech stanicích, kde program bude spouštěn.
Heslo k rozbalení podpory: implicitní heslo administrátora programů.

2. Podpora pro běh programů ve Windows 7, 8 a 10 (32 i 64 bit)

Samorozbalovací soubor s podporou VfP 5.0.
Přenesený, s heslem zabalený, samorozbalovací soubor vfp5_rt_windows7a10.exe (2055kB) spusťte v pracovním adresáři, zadejte heslo k rozbalení a dále pokračujte dle informací v souboru "!!! Informace !!!.Txt" v rozbaleném podadresáři vfp5_rt_windows7a10.
Heslo k rozbalení podpory: implicitní heslo administrátora programů.
3. Podpora zobrazování helpů typu HLP ve windows 10:
Pokud se Vám nezobrazuje help programů (*.hlp), překopírujte s přepisem stažený soubor winhlp32.exe (283648B) do podadresáře '\Windows' systémového disku počítače, kde chcete help zobrazovat.
Obsluha registru obyvatel:
Obsluha dat registru obyvatel Registr verze 4.0 r.1.0
Pokud ještě používáte starý program "Regi_Imp.Exe" pak si můžete provést z programu "Regi_Imp.Exe" verze 3.x zdarma upgrade na "Registr.Exe" verze 4.0, pokud si zde stáhnete soubor
rw5_4010a_z_30xxvfp30.exe (175kB).
Pokyny k provedení upgrade najdete v rozbaleném souboru Info.Txt.


Vzory tisků OM:
Vzory tisků pro program OM dali k dispozici pracovníci OkÚ Kladno.
Ke stáhnutí samorozbalovací soubor vzorů
om_vzory.exe (98kB)
Čtěte prosím rozbalený soubor Info.Txt
Nezašlete nějaké vzory tisků také Vy?


Ukázka tabulky ve vzoru:
Pro odsazení textu (například adresy) doporučujeme ve vzorech používat místo tabelátorů vložení tabulky, která je pak do externího editoru vložena a v editoru je zobrazena s obrysem, který se netiskne.
Ukázku ze souboru
txs_tab.txt (pouze 246Byte) si prohlédněte a případně část vložte do vzoru. Samozřejmě musíte nahradit texty správnými makry; taky vyzkoušejte změnit odsazení (např. z 300 na 200)


Podpora Visual FoxPro 8 CZ se SP1:
Nová podpora pro běh programů ve Visual FoxPro 8 CZ se SP1
Přenesený samorozbalovací soubor
stn_vfp8-sp1_v400.exe (14MB).
Rozbalí se do adresáře "stn_vfp8-sp1_v400\" instalační soubor podpory "Podpora Vfp8 SP1 - Data Protect_Setup_v400.exe", který je poté nutno spustit na všech stanicích, kde budete některé z našich programů využívat využívát.
Pokud jste již na dané stanici instalovali podporu Vfp8 CZ bez SP1, budete vyzváni k její odinstalaci.
Podrobné informace k instalaci jsou uvedeny v nápovědě daného programu.
Upozornění: Setup podpory má velikost 14MB, ale po instalaci nezabere na disku tolik místa. (Je velký jen proto, že obsahuje všechny komponenty do různých typů Windows včetně komponent pro instaler Microsoftu MSI verze 2.0)